z
zeldathemes

umq:

ғᴏᴜɴᴛᴀɪɴ

maketotaldestroyx:

j-wolf-harding:

Talk about teamwork.

Holy fuck

maketotaldestroyx:

j-wolf-harding:

Talk about teamwork.

Holy fuck

crazykissing:

sex / love / romance blog ♡ 15 facts about love

crazykissing:

sex / love / romance blog ♡ 15 facts about love

nguyenrom:

Để mua được chiếc laptop kết hợp các yếu tố: cơ động, pin, hiệu năng, giá thành, các bạn chỉ cần chọn những laptop có đặc điểm sau:

- Kích thước màn: 13-14”. Nếu to hơn sẽ cồng kềnh và tốn pin, bé hơn sẽ khó làm việc.

- Trọng lượng: 1-1,5 kg. Nếu to hơn sẽ nặng nề, tính di động không cao, nếu…

allthingseurope:

Tratzberg Castle, Austria (by Clickpix)

allthingseurope:

Tratzberg Castle, Austria (by Clickpix)

mydaysintheforest:

Thật ra Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon là một công trình nghiên cứu dài có dịch tiếng Việt in thành sách ở Việt Nam, cái bài viết dưới đây (Nguồn) có lẽ chỉ là đoạn trích, phù hợp và sát nhất với quan tâm hiện tại ngoài ra có thể lấy chút cảm hứng mà ôm sách to kia =)))))))))).

Kỷ…

You turn it on, you turn it off, you change your mind a million times, and I’m not going to do it anymore. I get to decide.
Mindy Lahiri aka my idol (via badgergasm)
The downside of being a woman who makes her own decisions is you also have to make good decisions.
Mindy Kaling, The Mindy Project (via karaokedreamer)

thecreatorsproject:

This Stop Motion Animation Fits An Entire Kitchen Inside A Water Bottle

Belle (2014) dir. Amma Asante

freckled69:

Follow me, Nature, Vintage, Photography Blog!

freckled69:

Follow me, Nature, Vintage, Photography Blog!

HOVER
Sing a song, a song of life. Lived without regret.Tell the one, the one I love, I'll never forget.
HOVER